ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Nesecret

Florin Chilian/ martie 8, 2020/ Blog, Editoriale, Stiri/ 0 comments

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGEN Ț Ă
Nesecret
Nr-Zy’^’/./RA din 08.03.2020
Ex. UNIC
C ătre,
MINISTERUL LUCR ĂRILOR PUBLICE, DEZV OLT ĂRII SI ADMINISTRA ȚIEI
MINISTERUL AP ĂR ĂRII NA ȚIONALE
MINISTERUL FINAN ȚELOR PUBLICE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MINISTERUL S ĂN ĂT Ă ȚII
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Șl P ĂDURILOR
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICA ȚIILOR
MINISTERUL AGRICULTURII Șl DEZVOLT ĂRII RURALE
MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI Șl MEDIULUI DE AFACERI
MINISTERUL EDUCA ȚIEI Șl CERCET ĂRII
MINISTERUL PUBLIC
SERVICIUL DE TELECOMUNICA ȚII SPECIALE
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMA ȚII
SERVICIUL DE PROTEC ȚIE Șl PAZ Ă
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
COMISIA NA ȚIONAL Ă PENTRU CONTROLUL ACTIVIT Ă ȚILOR NUCLEARE
AUTORITATEA NA ȚIONAL Ă SANITAR Ă VETERINAR Ă SI PENTRU SIGURAN ȚA
ALIMENTELOR
r
AGEN ȚIA NUCLEAR Ă SI
PENTRU DE ȘEURI RADIOACTIVE
Domnului ministru/secretar general/pre ședinte/procuror general/director/director
general
Nesecret
Pagina 1 din 2
Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucure ști, Piața Revoluției Nr. IA, Sector 1, Cod po ștal 010086

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ȚII DE URGEN Ț Ă Nesecret Nr-Zy'^'/./RA din 08.03.2020 Ex. UNIC

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ȚII DE URGEN Ț Ă
Nesecret
Nr-Zy’^’/./RA din 08.03.2020
Ex. UNIC

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ȚII DE URGEN Ț Ă Nesecret Nr-Zy'^'/./RA din 08.03.2020 Ex. UNIC

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA ȚII DE URGEN Ț Ă
Nesecret
Nr-Zy’^’/./RA din 08.03.2020
Ex. UNIC

 

Share this Post

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*